Prokaryotická buňka

Prokaryotická buňka

Genetická informace prokaryotních organizmů je uložena v bakteriálním chromozomu, část informace je uložena v plazmidech.

Bakteriální chromozom

 • Jedna dlouhá vláknitá, kruhovitá molekula DNA

 • Délka molekuly může převýšit až tisíckrát průměr buňky- v cytoplazmě svinuta do uzavřené smyčky

 • Nedělí se mitoticky, jen pouhou replikací

 • Obsahuje několik tisíc genů

 • Prokaryotická buňka je haploidní- v každé buňce pouze 1 alela každého genu, všechny alely se projeví ve fenotypu

Plazmidy

 

 • Izolované části kruhové molekuly DNA v cytoplazmě

 • Obsahují dva až několik set

 • Geny slouží k rezistenci vůči antibiotikům, pro syntézu vlastních antibiotik, k fixaci vzdušného dusíku- svým hostitelům poskytují selekční výhody

 • Jsou velmi proměnlivé, mohou transportovat do jiných buněk

 • Buňky tak mohou rozšiřovat svou genetickou informaci o celé nové geny, získávat nové vlastnosti- přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí

Obr. 1: Prokaryotická buňka

Zdroje

 

 

Kontrolní otázka

1. Stavba prokaryotické buňky:

a) cytoplazmatická membrána, endoplazmatické retikulum, golgiho aparát, jádro

b) buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, jaderná hmota, ribozomy, plazmidy

c) cytoplazmatická membrána, mitochondrie, jádro, endoplazmatické retikulum, cytoplazma, ribozomy

2. Vyber prokaryotické organismy:

a) sinice

b) bakterie

c) viry

d) krásnoočka

Obrázek

Obr. 2: Stavba prokaryotní buňky

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

 1. Zjistěte bakteriálni, virové choroby, které jste během dětství prodělali.
 2. Které mikroorganismy jsou vůči antibiotikům imunní?
 3. Vyjmenujte infekční choroby, které v součastnosti hrozí, zabíjí lidskou populaci.
Obrázek

Obr. 3: Stavba prokaryotické buňky - bakterie. Popište dle čísel stavbu buńky.