Vnější planety

Vnější planety

Vnější planety Sluneční soustavy jsou plynní obři Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Vyznačují se větší hmotností než Země a jsou tvořeny převážně plyny vodíku a hélia. Předpokládá se, že mají také pevné jádro, složené převážně ze železa. U všech obřích planet pozorujeme prstence.

Jupiter

Jupiter je největší a nejhmotnější planeta Sluneční soustavy. Jupiter se otočí kolem své osy za 10 hodin. Vnitřní část planety je tvořena kapalným vodíkem, který v nižších vrstvách vykazuje kovové vlastnosti. Kolem Slunce oběhne za 11,86 pozemských roků.

Jupiter má tři slabé prstence, složené z prachových částic.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/J%C3%BApiter_com_Mancha.jpg

Obr. 1: Jupiter

 

Saturn

Saturn je asi nejkrásnější planetou Sluneční soustavy. Je velmi fotogenický a mnoho detailů je viditelných již v malém dalekohledu. Dá se pozorovat již čočkovým dalekohledem o průměru vstupní čočky 70 mm. Kolem Slunce oběhne za 29,46 pozemských roků.

Saturn má soustavu prstenců, které jsou složené z drobných částic o velikosti od několika centimetrů až po několik metrů. Největší ze Saturnových měsíců je Titan, který je větší než planeta Merkur.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Saturn-cassini-March-27-2004.jpg

Obr. 2: Saturn

 

Uran

Uran má modrozelený nádech a povrchovou teplotu – 220 °C. Jádro Uranu je kamenné. Osa rotace Uranu je skloněná ke kolmici na rovinu oběžné dráhy kolem Slunce o 98 °. Kolem Slunce oběhne za 84 pozemských roků.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Uranus.jpg

Obr. 3: Uran

 

Neptun

Neptun je zhruba stejně veliký jako Uran, je dále od Slunce, přesto je jeho teplota vyšší než u Uranu, – 213 °C, protože má v nitru vlastní zdroj energie. Neptun má 4 tenké prstence. Kolem Slunce oběhne za 165 pozemských roků.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Neptune.jpg

Obr. 4: Neptun

 

Cvičení - vhodné i pro ZŠ

Do následující tabulky vyplňte váš věk na jednotlivých vnějších planetách sluneční soustavy.

planeta věk na planetě oběžná doba planety v pozemských rocích
Jupiter    
Saturn    
Uran    
Neptun    

Pokud máte na Zemi například 13 let a Země vykoná jeden oběh kolem Slunce za 1 rok, jaký věk byste měli na Jupiteru, jestliže ten vykoná jeden oběh kolem Slunce za 11,86 pozemských roků? K řešení stačí použít trojčlenku.

 

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.
  • KULHÁNEK, Petr. Aldebaran: Sdružení ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS. [online]. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/

Obrázky: