Žahavci

Kmen: ŽAHAVCI (Cnidaria)

Žahavci jsou vodní, zejména mořští živočichové, žijící přisedle na dně nebo se volně vznášejí ve vodě (pelagicky). Obsahují žahavé buňky (knidocyty). Jednoduché tělo s paprsčitou souměrností (radiální symetrií) je tvořeno dvěma vrstvami buněk (odpovídá stadiu gastruly), specializovanými na určité funkce, poprvé se zde tvoří tkáně a soustavy (např. nervová). Mají výbornou schopnost regenerace. Potravou žahavců je většinou plankton.

Charakteristika:

 • velikost od několika mm až po 2 - 3 m

 • stavba těla odpovídá gastrule - 2 vrstvy buněk (DIBLASTIKA)

 • uvnitř láčka = slepá trávicí dutina (starší označení láčkovci)

 • mají jediný společný přijímající i vyvrhovací otvor

 • dýchají celým povrchem těla

 • existují 2 tělní typy (2 životní formy):

  • stádium polypa - nepohyblivé přisedlé
   • nožní terč (přisednutí k podkladu)
   • tělo s láčkou
   • ústní terč - uprostřed ústní otvor a okolo věnec chapadel
  • stádium medúz - volně pohyblivé
   • ústní otvor - na spodní straně
   • chapadla - na okraji zvonu

http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/2_morf1.gif

Obr.1: Stavba polypa a medúzy

Stavba těla:

 • stavba těla odpovídá gastrule - 2 vrstvy buněk:

 • ektoderm = krycí svalový epitel s žahavými a smyslovými buňkami

  • žahavé buňky (knidocyty) - jed (hypnotoxin)

  • funkce žahavých buněk:
   • získávání potravy
   • obrana
 • entoderm = vnitřní vrstva, vystýlá trávicí dutinu = láčku

  • bičíkaté buňky - trávicí funkce

  • žláznaté buňky - vylučují trávicí enzymy

 • mezoglea = rosolovitá hmota mezi ektodermem a entodermem

  • oporná funkce
 • nové typy buněk (poprvé u žahavců):

  • smyslové buňky - hmatové

  • nervové buňky - tvoří rozptýlenou síť = primitívní nervová soustava - rozptýlená (difúzní)

obrazek

Obr. 2: Difuzní nervová soustava

Rozmnožování:

hermafroditi i gonochoristé

metageneze:

 • střídání stádia polypa (nepohlavní fáze) a stádia medúzy (pohlavní fáze)

 • střídá se tedy pohlavní rozmnožování (medúza) s nepohlavním (polyp)

 • nepohlavní rozmnožování:

  • dělení – solitérní sasanky

  • pučení → vznik kolonií (jedinci mají společnou láčku)

 • pohlavní rozmnožování:

  • tvorba gamet, vnější i vnitřní oplození

Systém:

 • třída: POLYPOVCI

 • třída: MEDÚZOVCI

 • třída: KORÁLNATCI

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Výukový materiál zpracovaný v rámci Projektu „Přírodní vědy hrou - výuka chemie a biologie s podporou ICT“ CZ.1.07/1.1.26/01.0046. Zdroj: http://unifor.gjwprostejov.cz/bichem/course/index.php

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Stavba polypa a medúzy.[online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/2_morf1.gif

Obr. 2: Difuzní nervová soustava [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200203%20lackovci/Obr.%20020301a.difuzni%20NS.JK_zmensenina.jpg

Obr. 3: Noha požahaného člověka - čtyřhranka smrtelná [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/16_099.jpg

Přílohy
Bi6 03 VG Zahavci.pptx Stáhnout
Víte, že ...

ŽAHAVCI

Jméno je odvozeno z řeckého knide = kopřiva. Obsahují žahavé buňky (knidocyty). Obsahuje jed (hypnotoxin).

Čtyřhranka smrtelná,

patřící mezi žahavce, je jedním z nejjedovatější živočichů na Zemi. Smrt může nastat do 3 minut, první pomocí je potření octem. Žije v Tichém oceánu kolem Austrálie.

http://media.novinky.cz/206/212061-original1-7qk96.jpg

Obr. 3: Noha požahaného člověka - čtyřhranka smrtelná

Kontrolní otázka

Přisedlé stádium žahavců je:

a/ polyp

b/ medúza