Logická funkce NOT

Logická funkce NOT – negace

Tato funkce, také nazývaná inverze, dává výsledek zvaný negace.

Definice:

Je to funkce jedné proměnné.

Funkce je pravdivá pouze v případě, kdy vstupní proměnná je nepravdivá, resp. Y=1 pouze pro A=0.

Negace je funkce, která převrací původní stav na opačný. Výstup Y je tedy opakem vstupu.

Zápis log. funkce: 

Čárka nad písmenem je značka negace. Výraz se čte jako A negované nebo A non.

     

Obr. 1: Pravdivostní tabulka   

Obr. 2: Schématická značka

Úkol:

Ověřte činnost logické funkce negace.

1. Činnost logické funkce Y ověřte pomocí výukového systému rc2000

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2. Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW  Multisim 11.

Obr. 3: Ověření činnosti logického členu pomocí SW Multisim

3. Ověřte činnost dané logické funkce na nepájivém poli.

4. Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulky měřeného logického členu a porovnejte je se zadanými.

 

Obr. 4: Schéma zapojení pomocí hradel NAND

Obr. 5: Schéma zapojení pomocí hradel NOR

Technické  údaje logické členu najdete:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf

                          

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora