Eukaryotická buňka

Eukaryotická buňka

Genetická informace eukaryotních organizmů je uložena v ohraničeném, odděleném jádře, doplňující informace je uložena v mitochondriích, v plastidech.

Eukaryotní chromozom

 • Má složitější organizaci než prokaryotní

 • Chromozomy jsou ve skutečnosti komplexem složeným z nukleové kyseliny (DNA) a proteinů (histonové a nehistonové proteiny)

 • Základní stavební jednotkou chromozomu jsou tzv. nukleozomy - malé útvary tvořené 8 histony, které jsou obtočeny přibližně 146 páry bází molekuly DNA

 • Spiralizací těchto nukleozomů vznikají chromatinová vlákna a další spiralizací těchto vláken vznikají celé chromozomy- v podstatě se dvoušroubovice DNA spolu s navázanými bílkovinami stáčí do větších, opět šroubovitých útvarů
 • V nedělící se buňce nejsou ani po obarvení viditelné

 • Při buněčném dělení se spiralizují, zkracují se, „tloustnou“, jsou lépe viditelné optickým mikroskopem po obarvení

Obr. 1: Stavba eukaryotické buňky

Jadérka

 • Vyskytují se v klidovém jádře, jsou barvitelná

 • Obsahují RNA

 • Jsou tvořena úseky chromozomů, které obsahují geny kódující ribozomální RNA

 • V jadérkách se rRNA syntetizuje, společně s bílkovinami vytváří podjednotky ribozómů

Zdroje
Přílohy
Cytogenetika a jaderné chromozomy.doc Stáhnout
Kontrolní otázka

Doplňte pojmy, které spolu souvisí:

Eukaryotická buňka

1. fosfolipidový film a) syntéza bílkovin
2. mitochondrie b) plastidy
3. dopravní síť c) plazmatická membrána
4. ribozomy d) chromozomy
5. vakuola e) buněčné dýchání
6. karoten, xantofyl f) buněčná stěna
7. cytoskelet g) buněčná šťáva
8. celulóza, chitin h) endoplazmatické retikulum
9. jádro ch) kostra buňky

 

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

 1. Uveďte (podle toho , co si pamatujete ze základní školy) velikost některých buněk, nakreslete jejich tvar.
 2. Které živé organismy jsou tvořeny z eukaryotických buněk?
 3. Vyjmenujte organely charakterické pro eukaryotní buňku.
Procvič si

Obr. 2: Stavba chromozomu

Popište dle čísel chromozom:

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

4. ..........................................

Doplňovačka

Obr. 3: Popište dle čísel stavbu buňky.