Informace o učebnici

Na jednotlivých učebnicích se podíleli tito tvůrci:

Jednotky SI: Mgr. Vít Sochora, Bc. Ing. Jan Sýkora, Bc. Kateřina Sochorová, Ing. Petr Sýkora (SOŠ Šumperk)

Mechanika kapalin a plynů: Mgr. Jan Nohýl, Mgr. Jan Diviš (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)

Mechanické kmitání a vlnění: Mgr. Václav Pazdera, Mgr. Jan Diviš (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)

Optika: RNDr. Hana Kupková, Mgr. Dana Baránková (Gymnázium Jana Opletala, Litovel), Mgr. Jaroslav Petr (Gymnázium Olomouc - Hejčín)

Astrofyzika: Mgr. Michal Vodička, Mgr. Tomáš Kolařík, Mgr. Petra Fišová (Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov), Mgr. Jaroslav Petr (Gymnázium Olomouc - Hejčín)

Aplikovaná fyzika v polygrafii: Vlastimil Hájek, Mgr. Radek Hrubý, Mgr. Kateřina Motuzová, Ing. Milan Láska (SŠ polygrafická, Olomouc)

 

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-7521/2015-40 dne 28. 8. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy pro vzdělávací oblast Mechanika kapalin a plynů, Mechanické kmitání a vlnění, Optika, Astrofyzika s dobou platnosti 6 let.

Udělení schvalovací doložky doporučili recenzenti: RNDr. Renata Holubová, RNDr. Ivo Vyšín, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Řeháček, Ph.D., RNDr. Lada Kuklová.