Informace o učebnici

Na jednotlivých učebnicích se podíleli tito tvůrci:

Základy laboratorní techniky: Mgr. Ilona Zeisbergerová (Střední škola zdravotnická, Olomouc), Mgr. Miroslava Vepřková (Gymnázium Šumperk)

Obecná chemie: Mgr. Lenka Hegerová, Mgr. Marie Jankovská, PaedDr. Jaroslav Svatoň, RNDr. Jiří Spáčil, Bc. Vladislav Heger (Gymnázium Šumperk)

Anorganická chemie: Mgr. Miroslava Vepřková, PaedDr. Jaroslav Svatoň, Bc. Vladislav Heger, RNDr. Jiří Spáčil (Gymnázium Šumperk), Mgr. Sylva Zajícová, Mgr. Zina Franková, Mgr. Petra Friedecká, Mgr. Radka Borůvková, Mgr. Zdeňka Prudká, Mgr. Jiří Kočí, Mgr. Věra Neoralová (Gymnázium Čajkovského, Olomouc)

Organická chemie: Mgr. Lenka Hegerová, Mgr. Michal Bezděk, RNDr. Jiří Spáčil, Bc. Vladislav Heger (Gymnázium Šumperk), Ing. Daniela Hradilová, Prof. Ing. Pavel Hradil, CSc., Dagmar Marková (Střední škola logistiky a chemie Olomouc)

Biochemie: Mgr. Hana Špilková, Ing. Eva Novosadová, Mgr. Kateřina Zigmundová (Střední škola zdravotnická, Olomouc)

Speciální kapitoly - Výbušniny: Ing. Daniela Hradilová, Prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.  (Střední škola logistiky a chemie, Olomouc)

Speciální kapitoly - Optické analytické metody: Mgr. Helena Mašláňová, Ph. D. (Střední škola zdravotnická, Olomouc)

Speciální kapitoly - Vybrané kapitoly pro žáky ZŠ: Mgr. Marie Huvarová, Mgr. Petra Skopalová (Střední škola polygrafická, Olomouc)

 

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-7521/2015-40 dne 28. 8. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy pro vzdělávací oblast Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie s dobou platnosti 6 let.

Udělení schvalovací doložky doporučili recenzenti: Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc., Mgr. Boris Cvek, Ph.D., Mgr. Marcela Doleželová.