Segregace chromozomů

Segregace chromozomů

Při redukčním dělení, při meióze se chromozomy náhodně rozestupují do pohlavních buněk. Segregace, kombinace, přesmyk chromozomů umožňují vnitřní proměnlivost genotypu.

Vznik gamet z prapohlavní diploidní buňky

 • prapohlavní buňky, která je diploidní, vznikají u živočichů a lidí zralé pohlavní buňky- gamety (spermie a vajíčko)
 • Prapohlavní buňky prochází redukčním dělením- meiózou
 • Redukuje se počet chromozomů na polovinu, gamety mají haploidní počet chromozomů

 • Při meióze se chromozomy do gamet rozcházejí- segregace (rozchod) chromozomů

 • Do každé gamety se dostává pouze jeden z páru homologických chromozomů- segregace

 • Vzniklé haploidní gamety nejsou totožné

 

Segregace chromozómů při zrání gamet; schéma zachycuje pouze segregaci dvou párů.

Obr. 1: Segregace chromozómů při zrání gamet; schéma zachycuje pouze segregaci dvou párů.

 • Při meióze dochází také k ději crossing- over, při kterém si homologické chromozomy vymění části svých chromatid s alelami na nich umístěnými, dochází k rekombinaci vloh

 • Gameta obsahuje jen jednu alelu od každého genu

 • V gametě se sejdou náhodné kombinace chromozomů

 • segregace a rekombinace jsou zdrojem variability u pohlavně se rozmnožujících jedinců

 • Odlišnosti v rostlinné říši

 • Poněkud odlišná situace je u rostlin.

 • Průběh meiózy je obdobný jako u živočichů, nevznikají ale gamety nýbrž výtrusy (spory).

 • Z výtrusů vyklíčí gametofyt (pohlavní generace), na něm vznikají samčí a samičí pohlavní orgány (gametangia) 

 •  Teprve v nich mitózou vznikají gamety (spermatozoidy či spermatické buňky a buňka vaječná – oosféra).

Zdroje
 • BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-070-9.
 • KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie. 1.vydání. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-92-9.
 • NEČÁSEK, Jan. Genetika. Praha: Scientia, 1993. ISBN 80-85827-04-2.
 • Obr. 1: Segregace chromozómů při zrání gamet; schéma zachycuje pouze segregaci dvou párů. Archiv autora.
Procvič si

Vhodné i pro ZŠ

 Doplňte počet chromozomů:

Přehled počtu chromozomů (2n)
1. kapr           10. jetel          
2. holub   11. hrách  
3. králík   12. fazol  
4. pes   13. chmel  
5. kočka   14. konopí  
6. prase   15. mrkev  
7. kůň   16. brambor  
8. šimpanz   17. pšenice  
9. člověk   18. oves  

 

Úkol

Načrtněte schéma chování 2 párů homologických chromozomů při segregaci v průběhu meiózy.

Procvič si

Doplňte text

Mitóza

Dělení ........- mitotické je nejčastějším způsobem dělení. Zachovává , stálý, .......... počet .......... , které se podélně rozdělují a rozcházejí do .......... jader.

pojmy: konstantní, nepřímé, dceřinné, chromozomy

Kontrolní otázka

1. Vysvětlete rozdíl ve vzniku gamet u živočichů a rostlin (meióza x mitóza).

2. Odkud odeberete tkáň (pletivo) ke studiu meiózy u živočichů a u rostlin? (srdeční sval, varlata, pokožka, chrupavka, vaječníky; prašná pouzdra, kořenová čepička, nucleus vajíčka, kambium)