Oplození

Oplození

Při oplození (fertilizaci) dochází ke splynutí pohlavních buněk, ke splynutí buněčných jader.

Splynutí pohlavních buněk

 • Při oplození vajíčka spermií se chromozomy k sobě přikládají

 • Chromozom určitého páru spermie se přiloží k chromozomu téhož páru vajíčka

 • Splynutím pohlavních buněk vzniká zygota

 • Při oplození mohou teoreticky vzniknout různé typy zygot, záleží na spermii, která oplodní vajíčko

 

Obr. 1: Spojování chromozových sad obou gamet při oplození vajíčka.

Pohlaví jedince

 • Pohlavní chromozomy jsou dvojí- chromozom X, chromozom Y, u různých druhů jsou značně rozdílné

 • Při oplození přináší zygotě jeden pohlavní chromozom vajíčko a jeden spermie

 • Pohlaví nového jedince je dán kombinací pohlavních chromozomů při oplození vajíčka

 • Většina živočišných druhů, člověk vytváří vajíčka obsahující pouze chromozom X, spermie obsahující chromozom X i Y

 • Obojí vznikají současně, v poměru 1:1

 • Vajíčko (X) může být se stejnou pravděpodobností oplozeno spermií X nebo Y

 • Kombinace pohlavních chromozomů XX vytváří pohlaví samičí, kombinace pohlavních chromozomů XY vytváří pohlaví samčí

 • Pohlavní chromozomy se přenášejí do všech buněk vznikajícího jedince

 • U člověka je chromozom Y nejmenší z celé sady

Zdroje
Přílohy
Cytogenetika a jaderné chromozomy.doc Stáhnout
Kontrolní otázka
 1. Kolik chromozomů obsahuje buňka lidské kůže, nervová buňka, zralá spermie muže?

 2. Načrtněte schéma oplození vajíčka spermií, nakreslete všechny možnosti chromozomové výbavy vznikajících zygot.
Procvič si

Vhodné i pro ZŠ

1. Zygota je

a) samčí pohlavní buňka

b) samičí pohlavní buňka

c) oplozená samčí pohlavní buňka

d) oplozená samičí pohlavní buňka

2. Vegetativní rozmnožování se u rostlin děje

a) v podstatě přirozeně

b) jen při přírodních katastrofách

c) pouze v oblastech s průměrnou roční teplotou menší než 10°C

d) jen při zásahu člověka

3. Řízek je

a) část rostliny, ve tvaru připomínající řízek

b) část rostliny, z které může vzniknout nová rostlina

c) rostlina, která se dá připravit na způsob vepřového řízku (např. patison)

d) rostlina, která je naříznuta a připravena k očkování

4. Které rostliny se mohou nepohlavně rozmnožovat odlamováním stélek? Uveďte tři příklady.

a)

b) 

c)

 

Řešení

1. d)

2. a)

3. b)

4. např. řasa - šroubatka, lišejník - pukléřka, mech - ploník ztenčený

Procvič si

Doplňte text

Meióza

Při ......... dělení - meiotickém vznikají zralé pohlavní .....  s polovičním počtem ......... . Z jedné prapohlavní ......... vzniknou čtyři ......... gamety.

pojmy: haploidní, buňka, redukční, dceřinné, diploidní, chromozomy