Hybridizace

Hybridizace

Hybridizace (křížení) je jedna ze základních metod genetiky. Při křížení se vytváří nové odrůdy rostlin, plemena živočichů, dochází k pohlavnímu rozmnožování vybraných jedinců, později ke sledování znaků u daného potomstva. Křížení se využívá ve šlechtitelství. Vybírají se vhodní jedinci, kteří poskytují potomstvo s vyšší užitkovostí, s vyšší odolností……..

Pohlavní rozmnožování

 • Při pohlavním rozmnožování dochází ke kombinaci genetického materiálu 2 rodičovských jedinců

 • Jedinec, který vzniká, není z genetického hlediska přímým pokračovatelem rodičovských organismů, potomstvo je od rodičů geneticky odlišné

 • Genotyp potomstva je složen z alel rodičů, ale v nové kombinaci

 • Je vývojově výše ve srovnání s rozmnožováním nepohlavním, zajišťuje evoluci- různorodost, proměnlivost jedinců daného druhu

 • Umožňuje přizpůsobení měnícím podmínkám prostředí

Nepohlavní rozmnožování

 • Při nepohlavním rozmnožování vznikají noví jedinci z genetického materiálu pouze jednoho rodiče, jsou s rodičovskou generací shodní, identičtí

 • Jedinec, který vzniká, je z genetického hlediska přímým pokračovatelem rodičovských organismů

 • Získává, udržuje obě chromozomové sady beze změny

 • Genotyp potomstva se shoduje s rodičovskou generací

 • Využívá se u druhů adaptovaných na stabilní podmínky, ve šlechtitelsví

 

Zdroje

 

Kontrolní otázka
 1. Uveďte příklady pohlavního, nepohlavního rozmnožování v rostlinné, živočišné říši.

 2. Vysvětlete pojem partenogeneze, uveďte příklady ze živé přírody.

Procvič si

Vhodné i pro ZŠ

Přiřaď k pojmům typ rozmnožování: pohlavní x nepohlavní

 a) spájení

  b) příčné dělení

  c) zaškrcení jádra

  d)zaškrcení buňky

  e) výměna částí malých jader

 

Řešení

nepohlavní rozmnožování : b, c, d

pohlavní rozmnožování : a , e

Doplňující učivo

Víte co jsou klony a jak vznikají?

Klonování je proces, kterým vznikají funkční kopie jedince pomocí řízené série mitotických dělení a buněčné diferenciace, které vedou k tvorbě plodu a placenty, k narození jedince.

 

Doplňující učivo

Postupy klonování

1. Klonování dělením embryí

Proces, kterým vznikají i tzv. jednovaječná dvojčata.

Ve vědeckých laboratořích je možné pomocí speciálních nástrojů rozdělit časné embryo na dvě části, které se nechají vyvíjet v náhradních matkách a narodí se tak identická dvojčata.

Touto technikou bylo naklonováno mnoho druhů zvířat – potkan, králík, ovce, skot, makak.

2. Klonování přenosem jader

Příběh ovečky Dollyjádro dlouhodobě kultivované somatické buňky přeneseme do oocytu po odstranění pólového tělíska a chromozomů

Dolly měla tři matky – dárkyně vajíčka, dárkyně jádra somatické buňky (z mléčné žlázy) a náhradní matka, ve které se Dolly vyvíjela (kráva).

 

Obrázek

Obr. 1: Klonování ovce Dolly

Doplňující učivo

Klonování člověka

1. Reprodukční klonování

Cíl: vytvoření živého lidského klonu.

Ve většině demokratických zemí je zakázáno zákonem.

Není přezkoumáno co se u klonovaných embryí přesně odehrává.

2. Terapeutické klonování

Zaměřené na boj s lidskými nemocemi (např. choroby mozku, srdce, genetické choroby).

těla nemocného člověka jsou odebrána specializované somatické buňky a ty jsou přeneseny do enukleovaného oocytu (odstranění pólového tělíska a chromozomů) – ze zárodku jsou vypěstovány embryonální kmenové buňky – široké využití.

Při použití buněk pacienta je organizmus nevnímá jako cizí.

Obrázek

Obr. 2: Klonování