Příklady křížení

Příklady křížení

* Křížení dvou dominantních homozygotů

 • P: AA x AA

 • V generaci F1- potomstvo uniformní, shodný genotyp, fenotyp

gamety A A
A AA AA
A AA AA

 

 

* Křížení dvou recesivních homozygotů

 • P: aa x aa

 • V generaci F1- potomstvo uniformní, shodný genotyp, fenotyp

gamety a a
a aa aa
a aa aa

 

 

* Křížení dominantního homozygota s heterozygotem

 • P: AA x Aa

 • V generaci F1- potomstvo není uniformní

 • Při úplné dominanci je generace F1 shodná

 • Fenotyp se štěpí v poměru 1 : 1

gamety A A
A AA AA
a Aa Aa

 

 

* Křížení recesivního homozygota s heterozygotem

 • P: aa x Aa

 • Genotyp i fenotyp se štěpí v poměru 1 : 1

gamety a a
A Aa Aa
a aa aa

 

 

* Křížení dvou heterozygotů

 • P: Aa x Aa

 • V generaci F1- potomstvo není uniformní

 • Genotyp se štěpí v poměru 1 : 2 : 1

 • Fenotyp se štěpí v poměru 3 : 1

gamety A a
A AA Aa
a Aa aa

 

 

* Křížení dominantního homozygota s recesivním homozygotem

 • P: AA x aa

 • V generaci F1- potomstvo uniformní, shodný genotyp ( heterozygoti), fenotyp

 • Genotypově odlišní od rodičů

gamety A A
a Aa Aa
a Aa Aa

 

 
Zdroje
 • BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. 3. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-070-9.
 • KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie. 1.vydání. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-92-9.
 • NEČÁSEK, Jan. Genetika. Praha: Scientia, 1993. ISBN 80-85827-04-2.
 • ONDOVÁ, Marie. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo: VY_32_INOVACE_2_1_14_Mendelovy zákony.  Registrační číslo CZ.1.07/1. 5.00/34.0554. Zdroj:  http://www.amoskadan.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Adumy-genetika&catid=46%3Adumy&Itemid=137
 • Obr. 1: Křížení dominantního a recesivního homozygota. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1Mendl.png
Přílohy
Mendelovy zákony.doc Stáhnout
Obrázek

Obr. 1: Křížení dominantního a recesivního homozygota