Modifikace

Modifikace

Modifikace je druh proměnlivosti, která u jedinců mění, postihuje pouze fenotyp, genotyp zůstává beze změny, nepoškozen. Smetánka lékařská dorůstá v nížinách ve statnější bylinu než rostlina rostoucí ve vyšší nadmořské výšce na horách. Její zakrslý vzrůst způsobuje nízká teplota, méně kvalitní typ půdy, ultrafialové záření. Přeneseme-li semínko smetánky do nížin, vyroste z něj opět statná bylina. Pomněnka bahenní rostoucí v kyselém prostředí vykvete na jaře do růžova, do fialova. V letních měsících v v neutrálním, zásaditém prostředí vykvete modře.

Obr.1: Modifikace smetánky lékařské podmínkami prostředí

Zdroje
  • KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie. 1.vydání. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-92-9.
  • NEČÁSEK, Jan. Genetika. Praha: Scientia, 1993. ISBN 80-85827-04-2.
  • Moderní šlechtění a potraviny. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, o.s., 2010. ISBN 978-80-903930-8-0.
  • ONDOVÁ, Marie. Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo: VY_32_INOVACE_2_1_08_Geneticky modifikované organismy.  Registrační číslo CZ.1.07/1. 5.00/34.0554. Zdroj: http://www.amoskadan.cz/images/stories/projekty/EUpenizeSkolam/32_2_1_Genetika/VY_32_INOVACE_2_1_08_Geneticky_modifikovane_organismy.ppt
  • Obr. 1: Modifikace smetánky lékařské podmínkami prostředí. Autor neznámý.
Přílohy
Geneticky modifikované organismy.ppt Stáhnout
Základní pojmy
GMO- geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované (GM, transgenní, biotechnologické) plodiny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových technolo... Zobrazit více
Doplňující učivo

 Transgenose

Vzhledem k tomu, že technika umožňuje přenášet geny mezi různými organismy, nazývá se transgenose. Mnozí by tedy předpokládali, že výsledný produkt bude nazván transgenní organismus. Ovšem zákonodárci transgenosi označili jako genetickou modifikaci a konečným organismem je tak geneticky modifikovaný organismusGMO. Vědci zabývající se touto problematikou se s tímto názvoslovím neztotožnili dodnes. Výsledné produkty transgenose mohou tedy získat úplně novou vlastnost, některé přirozené vlastnosti mohou být potlačeny, a nebo naopak zdůrazněny.

Víte, že ...

Lidský organismus se skládá z 25 tisíc genů, pšenice téměř ze 120 tisíc genů. Genetická změna, která v rostlině nastane při transgenose, lze tak přirovnat ke kapce přidané do bazénu.

Zajímavost

Využití GMO při prevenci zubního kazu

PROČ? Prevence zubního kazu je velmi problematická především u dětí.

JAK NA TO? Existuje bílkovina, která brání růstu bakterií, jež způsobují zubní kaz. Jestliže gen pro tento protein bude včleněn do jablek (nebo jahod), už samotná konzumace tohoto ovoce bude podporovat zdraví našich zubů.

Praxe: Není uvedeno do praxe.

Výzkum: Výzkumem takto geneticky modifikovaného ovoce se zabývají odborníci zatím ještě na vědecké úrovni.

Víte, že ...

GMO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Je GMO proti přírodě?

Sama příroda mění genetickou informaci rostlin a zvířat. Nesetkáte se s rostlinami, které pěstovali naši předkové před několika tisíci lety, protože v přírodě docházelo k různým změnám, které ovlivnily vývoj rostlin. Tedy hlavním rozdílem mezi modifikacemi v přírodě a umělými modifikacemi provedenými člověkem je, že v přírodě tento proces probíhá neřízeně, náhodně, což by mohlo vyvolávat obavy. Opak je však pravdou. Strach nahánějí cílené modifikace, u nichž je předem znám výsledek, který je dále sledován, zkoumán a podroben spoustě dalších testů.

Do jaké míry mění vědci genetickou výbavu rostlin?

Máme-li si o transgenosi udělat představu, musíme vzít v potaz její rozměr: přenáší se jeden až tři geny. Člověk má kolem 25 tisíc genů, mšice dvakrát tolik a pšenice takřka 120 tisíc genů. Přenesený gen je jako kapka přidaná do bazénu.

Přestupuje DNA z GM krmiv do produktů zvířat krmených GM krmivy?

Geny jsou jak ve stravě člověka, tak ve stravě zvířat vždy přítomny, protože je obsahují všechny živé organismy. Dlouhé řetězce genů se v žaludku rozloží na mnoho malých kousků, které se stráví. Je tedy naprosto nepravděpodobné, že by některý gen zůstal neporušený. Kromě toho je prakticky nemožné, aby naše střevní bakterie takový neporušený gen přijaly. U zvířat to funguje obdobně. Není tedy možné, abychom při požití mléka z krávy krmené GM krmivy do našeho organismu přesunuly DNA z GM krmiv. Z tohoto důvodu potraviny živočišného původu získané z živočichů krmených GM krmivy neprocházejí schvalovacím procesem a nemusí být označovány.

Mohou GM rostliny způsobit rezistenci vůči antibiotikům?

Gram půdy obsahuje kolem miliardy bakterií a gram naší potravy až deset miliónů bakterií, z nichž 5 až 50 % nese geny necitlivosti na antibiotika. Dosud se nepodařilo prokázat, že gen se může přenést z rostliny na bakterii. Přenos genu nesoucí necitlivost na antibiotika z bakterie na rostlinnou buňku je tím pádem velmi nepravděpodobný, až nemožný.

Je možné, aby GM rostliny vytlačily úplně tradiční plodiny?

Jako každý druh zemědělské technologie musí se i biotechnologie řídit určitými pravidly, aby přinášela užitek, pro který vznikla. GM rostliny se chovají obdobně jako konvenční rostliny v tomto směru. Pokud budou GM rostliny vytlačovat z trhu ty konvenční, pak hledejme jiný důvod, a to vyšší ekonomické přínosy. V zemědělství vždy vytlačovaly výkonnější odrůdy ty méně výkonné, ať už mluvíme o transgenních či běžně vyšlechtěných odrůdách rostlin.

Jsou zkušenosti s GMO dostatečně dlouhé, abychom mohli tvrdit, že jsou bezpečné pro zdraví lidí a zvířat?

První GMO (GM inzulín) byl uveden na trh již v 80. letech 20. století po několikaletém období testování a podrobných analýz. Počátek pěstování prvních GM rostlin se datuje od roku 1995 v USA. Na trhu jsou tedy GM potraviny a krmiva již 17 let. Od té doby bylo spotřebováno pro potraviny a krmiva kolem miliardy tun GMO, což znamená 1,5 tuny na člověka na Zemi. Nikdy nebyl pozorován žádný škodlivý efekt na zdraví lidí či zvířat.