Typy buněk

Typy buněk

 

Podle složitosti rozlišujeme dva typy buněk: prokaryotické a eukaryotické

 • Prokaryotické

  • Archea

  • Bakterie

 • Prokaryotická buňka je jednodušší.

 • Biomembrána se zde vyskytuje jen na povrchu. Uvnitř neobsahuje žádné části ohraničené biomembránou. Všechny prokaryotické buňky vždy obsahují následující součásti:

 • Cytoplazmatická membrána: biomembrána na povrchu buňky, ohraničuje buňku, zajišťuje příjem látek do buňky a výdej látek  ven z buňky.

 • Buněčná stěna:  ochranná pevná vrstva na povrchu nad cytoplazmatickou membránou, zpevňuje buňku a chrání ji proti poškození, je propustná pro většinu látek.

 • DNA: genetická informace uvnitř buňky, jedna (do kruhu uzavřená) molekula DNA, od okolí není ohraničena, někdy bývá nazývána „nepravé jádro“.

 • Cytoplazma: základní hmota uvnitř buňky je tvořena vodou, bílkovinami a rozpuštěnými látkami.

 • Ribozómy: proteinové útvary, v nichž probíhá tvorba bílkovin.

 • U mnoha prokaryotických buněk často najdeme ještě různé pomocné obaly, pohybové orgány (například bičíky) a  zásobní látky (krystalky solí ap.) uvnitř buňky.

 • Název „prokaryotický“ pochází z řeckého „pro-karyon“ = prvotní (tj. velmi nedokonalé) jádro.

 • Eukaryotická buňka je složitější.

  • Rostlinná

  • Živočišná

  • Buňka hub

Na rozdíl od prokaryotické buňky má biomembránu nejen na povrchu, ale cytoplazmatickou membránou jsou ohraničeny i různé vnitřní struktury buňky, například jádro.

Řecké „eu-karyon“ = „pravé jádro“ (dobře ohraničené od svého okolí).

Přítomnost různých vnitřních organel navzájem ohraničených biomembránou umožňuje, aby v buňce současně probíhaly chemické reakce, které by se při společném průběhu navzájem „rušily“
(například oxidace a redukce, syntéza cukrů a jejich rozklad ap.).                    

Obr. 1: Buňka prokaryotická - bakterie

Zdroje
 • CAMPBELL, Neil A et al. Biology: concepts. 4th ed. San Francisco: Benjamin Cummings, c2003, xxxvii, 781 p. ISBN 080536627X.

 • JONES, Mary and JONES, Geoff. Biology. Cambridge University Press, 2002. ISBN 0 521 45618 5 paperback

 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-268-5.

Kontrolní otázka

Vznik eukaryotických buněk

Kontrolní otázka pro žáky ZŠ

Jaký je hlavní rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou?