Rostlinná pletiva

Rostlinná pletiva

Buňky různých částí těla se liší funkcí, tvarem a velikostí. Pletiva jsou soubory buněk, které vykonávají stejnou funkci, mají podobný tvar a velikost. Rozdělují se na základě tvaru, tloušťky buněčných stěn, mezibuněčných prostor, dělivosti nebo funkcí.