Dělení pletiv (dle tloušťky buněčné stěny)

Dělení pletiv (dle tloušťky buněčné stěny)

Parenchym

 • tvořený tenkostěnnými buňkami různého tvaru

 • nejčastěji s mezibuněčnými prostory (interceluláry)

 • plní v rostlinách rozmanité funkce – metabolickou, zásobní, provětrávací, vodivou, absorpční, sekreční, dělivou

Kolenchym

 • mechanické pletivo tvořené buňkami s nerovnoměrně ztloustlými primárními buněčnými stěnami bez lignifikace (stěny jsou plastické a umožňují prodlužovací růst)

 • mechanická opora nadzemních částí rostliny – řapíky plodů, stonky

 • rohový – buněčná stěna více ztloustlá při styku tří a více buněk

 • deskový – ztloustlé buněčné stěny v jedné části buňky (rovnoběžné s povrchem orgánu)

Sklerenchym

 • tvořený buňkami s rovnoměrně ztloustlou sekundární buněčnou stěnou, která se přikládá zevnitř buňky na primární stěnu (buněčné stěny často lignifikované)

 • zpevňující pletivo poskytující mechanickou oporu

 • v rostlinách se vyskytuje v podobě vláken (např. součást cévních svazků) nebo jednotlivých sklerifikovaných buněk (sklereidy) – např. kamenné buňky v dužnině hrušek, protáhlé sklereidy uvnitř šípků

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem: základy anatomie cévnatých rostlin. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 200 s. ISBN 978-80-244-2223-7.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil