Úvodem

Úvodem

Na začátek si položme otázku: Co je to vlastně bezpečnost elektrických zařízení - tak často skloňovaná ve všech pádech, vyžadující existenci právních a technických norem, institucí a úřadů? 

Je to ta nejobtížněji definovatelná vlastnost zařízení, jež nám slouží k využívání energie, kterou lidstvo doposud stále více využívá ke svému životu - elektrickou energii. Nalézt jednoduchou a občansky srozumitelnou definici je oříšek pro techniky a normalizátory, který se dodnes nepodařilo úspěšně rozlousknout. Nebo snad znáte stručnou a každému - tedy i laikovi - srozumitelnou definici bezpečnosti elektrických zařízení?

Pro náš účel naštěstí vystačíme se sice ne zcela uspokojivou, ale zato stručnou odpovědí: Bezpečnost elektrických zařízení je jejich schopnost nezpůsobit škody.

Ta ale vyvolává další otázky: Jaké škody? A jak k nim dochází? A jak jim předcházet?

Těmito, ale i dalšími otázkami se budeme zabývat v dalších kapitolách.

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.