Účinky napětí a proudů

Účinky napětí a proudů

Problematiku účinků napětí a proudů rozdělíme do několika pohledů:

  • účinky napětí a proudů na látky, materiály a lidský organismus;

  • odpor lidského těla;

  • rozdíl mezi účinky stejnosměrného a střídavého proudu.

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.