Vegetativní orgány

Vegetativní orgány

Mezi vegetativní orgány řadíme kořen, list a stonek.

Dílčí lekce