Postup při poskytování první pomoci

Postup při poskytování první pomoci

Tuto problematiku rozebereme v následujících lekcích:

  • ošetření postiženého;

  • přivolání lékaře, další ošetření, oznámení o úrazu;

  • sepsání záznamu o úrazu.

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.
  • ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z:http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=2862
Víte, že ...

Resuscitaci je nutno zahájit co nejrychleji, protože bez přísunu kyslíku dochází k nezvratnému
odumírání mozkových buněk do 4 – 5 minut.
Při zástavě dýchání následuje zástava oběhu do 2 minut.
Při zástavě oběhu se dýchání zastavuje do 30 – 40 sekund.