Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Při obvyklém používání elektrických zařízení musí být lidé i zvířata chráněni před nebezpečnými účinky elektrického proudu. Následující text se zaměří na tyto požadavky:

  • dovolená dotyková napětí;

  • základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem;

  • normální podmínky – základní ochrana;

  • podmínky jedné poruchy – ochrana při poruše;

  • zvláštní případy – doplňková ochrana.