Zvláštní případy – doplňková ochrana

Zvláštní případy – doplňková ochrana

Za určitých okolností, kdy je elektrické zařízení používáno, nemusí působit jenom běžné vlivy, ale mohou působit i vlivy další.

Ty mohou nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvyšovat. Takovým vlivem může být např. dotyk osoby s potenciálem země v prostorech s nízkou impedancí vůči zemi. V těchto případech je třeba provést další doplňující opatření.

Taková doplňková ochrana může být umístěna v instalaci, v síti nebo v zařízení.

Mezi doplňující opatření patří tzv. doplňující pospojování a ochrana pomocí citlivého proudového chrániče.

Obr. 1: Doplňující pospojování

Obr. 2: Zapojení proudových chráničů

 

Používání proudových chráničů se jmenovitým reziduálním proudem nepřevyšujícím 30 mA je uznáno jako doplňková ochrana k základní ochraně i k ochraně při poruše před úrazem elektrickým proudem tam, kde jiné ochranné prostředky nejsou účinné nebo v případech, kdy je možno očekávat nepečlivou obsluhu uživatele (např. u zásuvek do 20 A užívaných laiky).

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SAJNER, Jiří. Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha: ověřování odborné způsobilosti. 2., nezm. vyd. Praha: SNTL, 1988, 487 s. Praktické elektrotechn. příručky.

Obrázky

  • Obr. 1: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://forum.tzb-info.cz/105959-ochranne-pospojovani-v-panelaku-proc
  • Obr. 2: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.proudovychranic.cz/