Řízení potenciálu

Řízení potenciálu

Toto opatření se uplatňuje u vysokonapěťových instalací, sítí a zařízení. Tam musí být osoby chráněny před nebezpečným krokovým a dotykovým napětím, a to i v případech, kdy je zařízení v normálním bezporuchovém provozním stavu.

Příkladem zařízení, kde se řízení potenciálů uplatňuje, je trakce (vedení), v nichž mohou vznikat velké zemní proudy.

Řízení potenciálu se používá ve vysokonapěťových sítích pro rozvod elektrické energie, v rozvodnách a jiných energetických zařízeních. V těchto případech ovšem není řízení potenciálů prostředkem základní ochrany, ale slouží vlastně jako ochrana při poruše.

Například při zemním spojení v sítích vysokonapěťových, což je poruchový stav, stoupne napětí na uzemnění celé stanice. Kdyby toto napětí bylo soustředěno do jednoho místa, bylo by nebezpečné.

obrazek

 

Obr. 1: Účinek řízení potenciálu okolo stožáru vn

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.

Obrázky

  • Obr. 1: KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.