Prostředky ochrany při poruše

Prostředky ochrany při poruše

(méně přesně – ochrany před dotykem neživých částí)

Ochrana při poruše, stejně jako základní ochrana, musí být tvořena pomocí jednoho nebo několika prostředků. Prostředky ochrany při poruše tedy nejsou jenom doplněním základní ochrany, ale představují samostatné, na základní ochraně nezávislé ochranné prvky.

Jsou to tyto:

  • přídavná izolace;

  • ochranné pospojování;

  • stínění;

  • automatické odpojení od zdroje;

  • jednoduché oddělení;

  • nevodivé okolí;

  • řízení potenciálu;

  • ochranné vodiče, zemnění a pospojování.