Ochranné stínění

Ochranné stínění

Účelem ochranného stínění je dosáhnout toho, aby se napětí při průrazu izolace živé části nedostalo dál než na toto ochranné stínění. Napětí je sníženo pod nebezpečnou mez vzhledem k tomu, že stínění je součástí systému ochranného pospojování.

Ochranné stínění je tvořeno vodivou stínicí vložkou vloženou mezi nebezpečné živé části instalace, sítě nebo zařízení a část, která má být chráněna.

Ochranná stínicí vložka:

  • musí být připojena k systému ochranného pospojování instalace, sítě nebo zařízení,

  • musí vyhovovat požadavkům pro prvky systému ochranného pospojování (nízká impedance, dostatečný průřez a odolnost vůči vnějším vlivům).

Ochranné stínění se uplatňuje jako součást ochranného oddělení v ochranách SELV a PELV a to zejména u transformátorů sloužících k napájení těch obvodů, mn resp. souběhu mn a nn.

Obr. 1: Ochrana SELV 

 

Obr. 2: Ochrana PELV

Zdroje
  • ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče, Praha, ČNI 5/2012
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.

Obrázky

  • Obr. 1: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.elektro.it/felv/felv_01.html
  • Obr. 2: [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.elektro.it/felv/felv_01.html