Prostředky zvýšené ochrany zajišťující zároveň ochranu základní i při poruše

Prostředky zvýšené ochrany zajišťující zároveň ochranu základní i při poruše

Jedná se o následující prostředky zvýšené ochrany:

  • dvojitá nebo zesílená izolace;

  • ochranné oddělení obvodů;

  • zdroj omezeného proudu;

  • ochranná impedance.

 

Zdroje
  • ČSN EN 61140 ed.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2003.  
  • ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: Český normalizační institut, 2007.