List

List

List je postranní, většinou zelený orgán s omezeným růstem. Probíhá v něm fotosyntéza, transpirace a výměna plynů s okolním prostředím. Na rostlině můžeme rozlišit tři typy listů:

dělohy

 • zárodečné listy se zásobní funkcí (mohou i fotosyntetizovat)

asimilační listy

 • „typické“ listy s fotosyntetickou funkcí

listeny

 • redukované listové struktury

 • často funkce opory pro jiné orgány (zákrov pod úborem, obal pod složeným okolíkem)

 • u některých druhů mohou být barevné (fialové „listy“ černýše, růžové „květy“ pryšce nádherného)

Morfologie listu

Listy jsou obvykle členěny na řapík (připojení ke stonku) a listovou čepel (asimilační plocha).

 • řapíky mohou být někdy redukované (např. u trav), jindy se mohou vyvinout tzv. palisty

 • listová čepel je obvykle souměrná, výjimečně asymetrická (begonie)

Různolistost

U některých rostlin se můžeme setkat s tzv. různolistostí (heterofylie), kdy na jedné rostlině nacházíme současně listy více tvarů (břečťan, topol). Různolistost může mít i sezónní charakter (mochna sedmiletá, mucholapka podivná).

Listová žilnatina

Uspořádání cévních svazků v ploše listové čepele označujeme jako listovou žilnatinu. Z hlediska rozkladu se jedná o nejodolnější část listu. Rozlišujeme několik typů žilnatiny:

 • vidličnatá

  • nejstarší typ žilnatiny (jinan)

 • zpeřená

  • u dvouděložných (buk)

 • dlanitá

  • u dvouděložných (javor)

 • rovnoběžná (souběžná)

  • u jednoděložných (trávy)

 • obloukovitá

  • u jednoděložných (lilie)

jednoduché listy

 • čepel nečleněná - celistvé listy (líska)

 • čepel členěná zářezy - dělené listy (javor)

složené listy

 • čepel rozdělená na samostatné lístky – dlanitě složené nebo zpeřené - licho-, sudo- (jeřáb)

postavení listů na stonku

 • střídavé listy

  • z každé uzliny vyrůstá jeden list
 • vstřícné listy

  • v každé uzlině proti sobě stojí dva listy
 • přeslenité listy

  • z každé uzliny vyrůstají listy nejméně po třech

Anatomie listu

(příčný řez bifaciálním listem)

U většiny rostlin (dvouděložné rostliny) je možné rozlišit spodní a svrchní stranu listu, jedná se o dvoulící (bifaciální) list. U jiných (často jednoděložných rostlin) list srůstá v jednolící (monofaciální) list (kosatec).

svrchní pokožka

 • jednovrstevná
 • často bez průduchů (výjimkou jsou vodní rostliny se vzplývavými listy)
 • buňky většinou bez chloroplastů (s výjimkou svěracích buněk stomat)

mezofyl – nachází se mezi svrchní a spodní pokožkou – fotosyntéza

 • palisádový parenchym
  • protáhlé buňky pod svrchní pokožkou naskládané vedle sebe

  • u slunných listů (rostoucích na okraji koruny v plném osvětlení) bývá i vícevrstevný

 • houbový parenchym
  • buňky nepravidelného tvaru s velkými mezibuněčnými prostorami

spodní pokožka

 • jednovrstevná

 • s průduchy

Funkce a metamorfózy listů

 • fotosyntetická asimilace

  • syntéza organických látek (cukrů)
 • transpirace

  • odpařování vody pomocí průduchů
 • zásobní funkce

  • hromadění zásobních látek (cibule)

 • krycí funkce

  • šupinky na oddencích a pupenech (habr)

 • trny (růže)

 • upínací funkce

  • úponky (hrách, vikev)

 • lapací zařízení (láčkovka)

  • lepkavé trichomy (rosnatka)

 • květy

  • přeměna listů v květní obaly (barva), pestíky a tyčinky (kosatec)

Vhodné i pro žáky ZŠ

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem: základy anatomie cévnatých rostlin. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 200 s. ISBN 978-80-244-2223-7.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Přílohy
B9 list 1.pdf Stáhnout
B15 listy stromů.pdf Stáhnout
B19 metamorfózy listu.pdf Stáhnout
B22 listy keřů.pdf Stáhnout
Video
This div will be replaced by the JW Player.

List

Obrázek

Řez bifaciálním listem dvouděložných rostlin. Lze rozlišit svrchní pokožku, palisádový a houbový parenchym a spodní pokožku s průduchy.

Obrázek

Řez monofaciálním listem jednoděložných rostlin. Průduchy obsahuje svrchní i spodní pokožka.

Obrázek

Řez jehlicovitým listem borovice černé.

Obrázek

Příčný řez žilnatinou listu.

Obrázek

Postavení listů na stonku, KWIECIEŃ, Agnieszka. Wikimedia Commons [online]. 5. 9. 2007 [cit. 9.11.2014]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported license. na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulistnienie.svg