Zdroj omezeného proudu

Zdroj omezeného proudu

Zdroj omezeného proudu musí být navržen tak, aby nemohl dodávat dotykové proudy přesahující hodnoty uvedené v kapitole "Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje".

Uvedené opatření se neaplikuje jenom ve speciálních případech (elektronická zařízení), ale je nutno s ním počítat i u elektrických spotřebičů a strojních zařízení. V kabelových sítích a meziobvodech frekvenčních měničů napěťového typu je nutno počítat s jevem zbytkového náboje, který může být po vypnutí vedení nebezpečný. Tam, kde může nebezpečně velký zbytkový náboj v zařízení zůstat i po vypnutí zařízení, je nutno provést potřebná opatření (vybíjecí odpor, popř. vybití na základě organizačního opatření). Důležitá je ovšem konstrukce takového zdroje.

Pokud by proudové omezení bylo zajišťováno běžným odporem, musí se počítat s možností jeho průrazu. Pak by ovšem podmínka omezeného proudu nebyla splněna. Požadavek na omezení proudu totiž platí nejen pro případ bezporuchového stavu, ale i v případě jedné poruchy součástky zdroje omezeného proudu.

Zdroj omezeného proudu se uplatňuje v ochraně omezením proudu a náboje.

 

Zdroje
  • ČSN EN 61140 ed.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2003.