Ochranná impedance

Ochranná impedance

Ochranná impedance je impedance zapojená mezi živé a neživé části, jejíž hodnota je taková, aby jak za normálního provozu, tak i v případě poruchy v zařízení byl proud omezen na bezpečnou hodnotu a aby její konstrukce zajišťovala spolehlivost po celou dobu života zařízení.

Ochranná impedance musí spolehlivě omezovat dotykový proud pod hodnoty uvedené v kapitole "Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje". 

Ochranná impedance se uplatňuje při napájení obvodů nebo přístrojů chráněných omezením proudu a náboje.

Poznámka:

Požadavky na zdroj omezeného proudu i na ochrannou impedanci jsou podrobně stanoveny v příslušných předmětových normách především pro výrobce elektronických zařízení. Nepředpokládá se, že by na zařízení byly aplikovány dodatečně.

 

Zdroje
  • ČSN EN 61140 ed.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2003.