Kompletní opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem

Kompletní opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem

Ochranná opatření uvedená v této kapitole, zkráceně jsou tato opatření nazývána ochranami, jsou kombinace prostředků základní ochrany a ochrany při poruše, nebo opatření tvořená pouze prostředky zvýšené ochrany. Ochrany mají své názvy a uplatňují se buď v rámci celé elektroinstalace (automatické odpojení), na jednotlivých zařízeních či spotřebičích (dvojitá nebo zesílená izolace), nebo v určitých obvodech (elektrické oddělení či ochrany SELV a PELV). Těmito kombinacemi prostředků ochrany se běžně dosahuje vyhovující ochrany před úrazem elektrickým proudem, nepůsobí-li nějaké nebezpečné vlivy, které mohou nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť zvyšovat, a pokud se týká opatření z hlediska těchto vlivů.

Týká se těchto ochran:

  • automatické odpojení od zdroje;

  • dvojitá nebo zesílená izolace;

  • elektrické oddělení;

  • SELV, PELV a FELV;

  • ochranné pospojování;

  • nevodivé okolí;

  • omezení proudu náboje.

 

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.