Automatické odpojení od zdroje

Automatické odpojení od zdroje

Je to ochranné opatření, v němž je:

Automatické odpojení od zdroje vyžaduje systém ochranného pospojování.

Podmínky, které musí být pro zajištění automatického odpojení splněny, závisí na charakteru sítě (TN, TT, IT), v níž je tato ochrana uplatňována.

Automatické odpojení od zdroje znamená, že ochranný přístroj automaticky přeruší napájení vodičů vedení (v případě ČR pouze fázových vodičů, až na výjimky viz. ČSN 33 2000-4-482) obvodu nebo zařízení v případě jedné poruchy o zanedbatelné impedanci mezi vodičem vedení a neživou částí nebo ochranným vodičem obvodu nebo zařízení v době požadované pro odpojení. Požadavky na automatické odpojení v jednotlivých sítích jsou podrobně probrány v kapitole "Elektrické sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem".

 

Zdroje
  • ČSN EN 61140 ed.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2003.  
  • SLUKA, Jiří. Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje [online]. 2009 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://elektrika.cz/data/clanky/ochranne-opatreni-automaticke-odpojeni-od-zdroje