Ochrana omezením ustáleného dotykového proudu a náboje

Ochrana omezením ustáleného dotykového proudu a náboje

Omezení proudu a náboje je ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna:

Tato ochrana se uplatňuje zejména u zařízení a přístrojů velmi malého výkonu (spotřební elektronika, měřicí přístroje, vadaska apod.). Neuplatňuje se v instalacích.

Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje musí chránit osoby nebo hospodářská zvířata tak, aby jimi nemohl procházet nebezpečný proud ani na něj přeskočit nebezpečný náboj. Platí, že proud procházející lidským tělem nesmí být větší než 0,5mA pro proud střídavý a 2mA pro stejnosměrný. Pro velikost náboje se stanoví jako mezní hodnota 0,5μC (práh vnímání),  50μC (práh bolesti). Uvedené hodnoty mohou být při vysokém napětí nebezpečnější než při nízkém napětí.

Zdroje
  • ČSN EN 61140 ed.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2003.