Dokumentace elektrického zařízení

Dokumentace elektrického zařízení

Každé elektrické zařízení musí mít dokumentaci. Je-li elektrické zařízení v projektové fázi, jedná se o tzv. projektovou dokumentaci, která popisuje budoucí stav zařízení. Při uvádění zařízení do provozu musí toto zařízení mít průvodní dokumentaci, ve které musí být pro instalaci zpráva o výchozí revizi, dokumentace skutečného stavu instalace (projektová dokumentace a změny), protokol o určení vnějších vlivů, návody na obsluhu a údržbu. Během "života" instalace někdy dochází ke změnám, zejména rozšíření instalace. Všechny změny musí být spolu s poslední zprávou o pravidelné revizi a průvodní dokumentací uschovány (a aktualizovány) a nazývají se provozní dokumentací. Průvodní (a provozní) dokumentace musí být uchována po celou dobu "života" zařízení nebo instalace, tj. do úplného zániku.

 

Zdroje
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.
  • DUDEK, Jan. Bezpečnost v elektrotechnice. Ostrava, 2010. Studijní materiály. VŠB - Technická univerzita Ostrava.