Květ

Květ

Květ u krytosemenných rostlin představuje orgán pohlavního rozmnožování a je tvořen souborem specializovaných sterilních (květní obaly) a fertilních (tyčinky a pestík) částí, které vyrůstají na rozšířeném květním lůžku.

U původnějších květů se setkáváme s větším počtem volných květních částí, uspořádaných ve spirále na prodlouženém květním lůžku, a u odvozenějších skupin bývá počet částí květu nižší, jsou uspořádány v kruzích a členové některých kruhů často srůstají.

Hlavní funkcí květu je zajištění pohlavního rozmnožování rostlin. Svým uspořádáním na rostlině a barevností květních obalů umožňuje opylení a poskytuje ochranu pohlavním buňkám.

Stavba květu:

květní lůžko

 • přeměněný stonek

květní obaly

 • rozlišené – ze dvou vrstev:

  • kalich (K) – zelený

  • koruna (C) – barevná

 • nerozlišené

  • okvětí (P) – barevné

pohlavní orgány

 • samičí

  • plodolisty
   • srůstají v pestík
   • blizna, čnělka, semeník
 • samčí

  • tyčinky
   • nitka
   • prašník – dva prašné váčky

Typy květů (rostlin):

Většina krytosemenných rostlin má květy oboupohlavné obsahující tyčinky a pestíky. Méně časté jsou květy jednopohlavné – samčí (obsahují jen tyčinky) a samičí (mají pouze pestík). Vyrůstají-li samčí i samičí květy na jednom jedinci, jedná se o rostliny jednodomé (např. okurka, kukuřice). Pokud se vytvářejí na oddělených rostlinách, pak je označujeme jako dvoudomé (např. vrby).

 • jednopohlavné

  • samčí, nebo samičí

 • oboupohlavné

  • samčí i samičí

 • jednodomé rostliny

  • rostlina nese oboupohlavné, popřípadě květy jednopohlavné samčí i samičí

 • dvoudomé rostliny

  • jedna rostlina nese pouze samčí nebo samičí květy

 

Vhodné i pro žáky ZŠ

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem: základy anatomie cévnatých rostlin. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 200 s. ISBN 978-80-244-2223-7.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Přílohy
B10 květ.pdf Stáhnout
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Stavba květu, rostlina jednodomá - dvoudomá

Obrázek

Samičí pohlavní orgán – plodolisty srůstají v pestík

Obrázek

Samčí pohlavní orgán - tyčinka