Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Normy  ČSN EN 50110-1 (ed.2) a ČSN EN 50110-2 (ed.2), platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Jedná se o elektrická zařízení provozovaná s úrovní napětí od malého včetně až po vysoké napětí (napětí vysoké, velmi vysoké, zvlášť vysoké). První obsahuje minimální požadavky platné pro všechny státy a některé dodatečné informativní přílohy, které souvisí s bezpečnou prací. Druhá obsahuje přílohy (jednu pro každý stát), které specifikují další bezpečnostní požadavky nebo národní dodatky k těmto požadavkům.

 

Elektrická zařízení jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie. Některá z těchto elektrických zařízení jsou stálá a pevná, například rozvodná zařízení v průmyslových nebo administrativních komplexech, některá dočasná například na staveništích, jiná jsou mobilní nebo schopná převozu, buď jsou pod napětím, nebo bez napětí a bez náboje. Příkladem jsou elektricky poháněná rypadla používaná v povrchových lomech nebo povrchových uhelných dolech.

Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich, nebo v jejich blízkosti. Tyto požadavky se týkají obsluhy, práce a údržby. Platí pro veškerou neelektrickou pracovní činnost, například stavební práce v blízkosti venkovního vedení nebo zemních kabelů, stejně jako pro pracovní činnost na elektrických zařízeních tam, kde existuje elektrické riziko.

Tato norma neplatí pro laiky, používající instalace a zařízení za předpokladu, že tyto instalace a zařízení odpovídají příslušným normám a jsou k používání laiky navrženy a instalovány.

Harmonizovaná technické norma ČSN EN 50110-1 ed.2, je ve svých ustanoveních poměrně obecná. K ČSN EN 50110-1 ed.2 byla proto vydána „Technicko normalizační informace“ TNI 34 3100 (výklad normy). 

 

 

Zdroje
  • ČSN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2005.
  • ČSN EN 50110-2 ed. 2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Část 2: Národní dodatky. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2011.
  • ČSN EN 50110-1 ed.2. EŽS Brno [online]. [cit. 2015-01-24]. Dostupné z: http://elektrospolek.cz/menu/Vzdelavani/skoleni_eltechniku/CSN_EN_50_110-1.php
  • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.