Běžné provozní postupy

Běžné provozní postupy

Provozní činnosti

Provozní činnosti jsou určeny ke změně elektrického stavu elektrického zařízení. Existují dva druhy provozních činností:

  • manipulace, určené ke změně elektrického stavu elektrického zařízení s použitím zařízení určených k práci na něm, spojení, odpojení, zapnutí nebo vypnutí zařízení bez rizik, pokud je to v praxi přiměřené;

  • odpojení nebo připojení zařízení pro práce na něm.

Provozní činnosti mohou být vykonávány místně nebo dálkově.

Kontroly funkčního stavu

Měření

Měření mohou provádět osoby znalé nebo osoby poučené, osoby seznámené pouze pod dozorem osoby znalé. Jedná se o měření fyzikálních veličin v elektrickém zařízení. Při měření mohou být používány pouze vhodné a bezpečné měřící přístroje. 

Zkoušení

Zkoušení jsou veškeré činnosti určené k ověření elektrického, mechanického nebo tepelného stavu elektrického zařízení. Což je například funkční zkouška chodu zařízení, ale i například zkoušení správné funkce tepelných ochran elektrické zařízení. Zkoušení mohou provádět pouze osoby znalé nebo osoby poučené pod dozorem osoby znalé.

Revize

Účelem revize je ověřit, jestli zařízení odpovídá bezpečnostním předpisům a technickým požadavkům, které obsahují příslušné normy. Dále má obsahovat ověření provozního stavu. Nová elektrická zařízení, což jsou i úpravy a rozšíření stávajícího zařízení, musí být revidována, a to před jejich uvedením do provozu. Následně je třeba elektrické zařízení revidovat ve stanovených lhůtách, jak je uvedeno i v zákoníku práce v povinnostech provozovatele zařízení.

 

Zdroje
  • ČSN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2005.
  • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.