Práce bez napětí

Práce bez napětí

práce bez napětí vyžaduje zajištění pracoviště, zejména zajištění beznapěťového stavu, respektive stavu odpojení. Musí být splněno pět základních požadavků:

  1. úplné odpojení;
  2. zabezpečení proti opětovnému zapnutí;
  3. ověření, že zařízení je bez napětí - a to na všech pólech elektrického zařízení. Toto lze ověřit buď pomocí vestavěných měřících přístrojů nebo zvlášť zapojených. Avšak tyt přístroje musí být prověřeny před takovýmto použitím;
  4. provedení uzemnění a zkratování;
  5. provedení ochranných opatření proti živým částem, které se nacházejí v blízkosti.

Souhlas k zahájení činnosti může dát buď osoba odpovědná za elektrické zařízení, nebo jím pověřený vedoucí práce. Osoba provádějící tyto činnosti musí být osoba znalá nebo poučená pod dozorem osoby znalé.

Povolení k zahájení práce na elektrickém zařízení musí dát všem zúčastněným osobám vedoucí práce.

 

Úplné odpojení

Část zařízení, na které se pracuje, musí být odpojena ze všech stran možného napájení. Toto musí být provedeno vzdušnou vzdáleností nebo izolací, která zajistí elektrické oddělení v místě odpojení.

 

Zabezpečení proti opětovnému zapnutí

Zabezpečení se provede nejlépe uzamknutím spínacího mechanizmu zamezující opětovné zapnutí. Odpojení a zajištění zdroje pro ovládací okruhy záleží na místních okolnostech. Zajištění musí být spolehlivé.

 

Ověření, že zařízení je bez napětí

Beznapěťový stav musí být ověřen na všech pólech elektrického zařízení. Toto lze ověřit buď pomocí vestavěných měřících přístrojů nebo zvlášť zapojených. Přístroje musí být prověřeny před takovýmto použitím.

 

Provedení uzemnění a zkratování

Uzemňovací a zkratovací zařízení musí být spojeno jako první s uzemňovací soustavou a pak se všemi vodiči vypnutého zařízení. Takovéto zařízení musí být umístěno zejména na takovém místě, které je na dohled z pracoviště. U zařízení malého a nízkého napětí není třeba uzemňovat a zkratovat, pokud však nehrozí zavlečení cizího napětí, například u venkovního vedení z křižování nebo souběhu, nebo ze záložních zdrojů atd.

 

Provedení ochranných opatření proti živým částem, které se nacházejí v blízkosti

Je potřeba provést taková opatření, aby pracovníci nemohli omylem vstoupit na místo s živými částmi pod napětím, například ohrazení, vyznačení cesty na pracoviště, uzamknutí nezáměnnými klíči, označení bezpečnostními tabulkami, uzavírací páskou, přelepení zámků apod. 

 

Zdroje
  • ČSN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2005.
  • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.