Práce na elektrickém zařízení v blízkosti živých částí

Práce na elektrickém zařízení v blízkosti živých částí

Jsou to práce, kdy se pracující osoba ani předměty nedotýká částí pod napětím a může se přiblížit k nekrytým živým částem na vnější hranici ochranného prostoru, viz. obr. 1 na vzdálenost uvedenou v tab. 1.

Obr. 1: Vzdušné vzdálenosti a zóny pro pracovní postupy

 

Tab. 1: Minimální vzdálenosti podle ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 přílohy A tabulky A1 pro napětí používaná v ČR, stanovené interpolací.

 

Jmenovité napětí

 

Nejvyšší napětí pro zařízeni (ef. hodnota)

Vnější hranice ochranného prostoru

Vnější hranice zóny přiblížení

UN   [kV]

Um  [kV]

DL [mm]

DV  [mm]

< 1

1

Bez dotyku

300

1 < 10

12

120

1 150

22

25

260

1 260

35

38,5

370

1 370

110

123

1 000

2 000

220

245

1 600

3 000

400

420

2 600

4 600

 

 

Před zahájením těchto prací se doporučuje prohlédnout (zjistit), zda není přerušeno uzemnění částí, na nichž se má pracovat.

Při pracích na zařízeních v blízkosti živých částí je nutno dodržet minimální vzdušné vzdálenosti DL od kterékoliv části těla, nebo s ním spojeného vodivého předmětu. Tyto práce může vykonávat (ve smyslu vyhlášky 50/1978/Sb.):

  • osoba poučená pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací;
  • osoba znalá s dohledem osoby znalé s vyšší kvalifikací;
  • osoba znalá s vyšší kvalifikací sama.

Musí být zajištěna taková opatření, aby se pracující nedostal k dotyku živých částí nebo se nemohl dostat do ochranného prostoru, a to ani když by měl manipulovat s dlouhými předměty, např. s trubkami, s žebříky apod.

Při stavebních pracích a jiných neelektrických pracích, jako jsou například lešenářské práce, práce se zdvihacím zařízením, stavebními stroji, dopravníky, instalační práce, přepravní práce, natírání a renovace, atd., musí být vždy dodržena stanovená bezpečná vzdálenost, tato vzdálenost musí být měřena od nejbližších vodičů nebo nekrytých živých částí. V důsledku různorodosti pracovních činnosti a mnoha bezpečnostních faktorů nejsou v normě uvedeny konkrétní vzdálenosti pro jednotlivé činnosti. Konkrétní bezpečnostní vzdálenosti určuje vedoucí práce, kdy musí zohlednit zejména napěťovou soustavu, druh práce, použité zařízení, osoby bez potřebné kvalifikace, atd.

 

Zdroje
  • ČSN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2005.
  • TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.  

Obrázky a tabulky

  • Obr. 1: TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.
  • Tab. 1: TNI 34 3100. Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.