Květenství

Květenství

Květenství je soubor květů sestavený podle určitých zákonitostí o větvení stonku a postavení listenů. Typ květenství je často význačným společným znakem pro celé čeledi.

Podle typu větvení stonku a sledu vývoje květů rozlišujeme jednoduchá a složená květenství. Jednoduchá květenství zahrnují hroznovitá (racemózní) a vrcholičnatá (cymózní) květenství.

Jednoduchá květenství

Hroznovitá květenství

Zachovávají monopodiální typ větvení. Květy se zakládají na vedlejších větvích v úžlabí listenů, větve nepřerůstají hlavní stonek. Květy rozkvétají zdola nahoru, pokud jsou uspořádány v jedné rovině, pak od obvodu ke středu.

Typy hroznovitých květenství:

 • hrozen

 • klas

 • jehněda

 • palice

 • úbor

 • okolík

 

 • hlávka

 

Vrcholičnatá květenství

Zachovávají sympodiální typ větvení, neboť postranní větve přerůstají terminální květ, který ukončuje růst hlavního stonku. Jako první pak rozkvétá terminální květ, následně pak postranní květy směrem nahoru. Jsou-li květy v jedné rovině, pak rozkvétají ze středu k okraji.

Typy vrcholičnatých květenství:

 • vidlan

 • srpek

 • vějířek

Složená květenství

Složená květenství vznikají kombinací dvou jednoduchých květenství.

Rozlišujeme květenství homotaktická a heterotaktická.

homotaktická

 • kombinace jednoho typu jednoduchých květenství

  • lata – hrozen z hroznu

 • okolík z okolíků (např. kopr)

heterotaktická

 • kombinace různých typů květenství

  • hrozen z vijanu (např. jírovec maďal)

Vhodné i pro žáky ZŠ

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem: základy anatomie cévnatých rostlin. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 200 s. ISBN 978-80-244-2223-7.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Přílohy
B24 květenství jednoduchá.pdf Stáhnout
B25 květenství složená.pdf Stáhnout
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Květenství - rozdělení

Obrázek

Jednoduchá - hroznovitá květenství

Obrázek

Jednoduchá - vrcholičnatá květenství

Obrázek

Složená - homotaktická květenství

Obrázek

Složená - heterotaktická květenství