Rezistory

Rezistory

Rezistory jsou elektrotechnické součástky vyráběné tak, aby měly stanovenou hodnotu odporu, tzv. jmenovitou hodnotu.

  obrazek

Obr. 1: Rezistory

Pevné rezistory mají od výrobce danou pevnou jmenovitou hodnotu odporu. Normalizované řady těchto hodnot jsou zvoleny tak, aby byla stupnice hodnot odporu v rámci příslušné tolerance normalizovaných jmenovitých hodnot spojitě pokryta. Toleranční pole sousedních hodnot řady se tedy musí částečně překrývat nebo alespoň dotýkat.

Jmenovitá hodnota a tolerance je na rezistoru udána pomocí číslic nebo barevných proužků.

Pro správnou volbu rezistoru jsou důležité parametry: odpor, tolerance, jmenovitý ztrátový výkon, teplotní stabilita a konstrukční provedení.

 

Konstrukční provedení rezistorů

Pevné rezistory: 

 • drátové rezistory,
 • vrstvové rezistory - uhlíkové rezistory, metalizované rezistory, metalglazurové rezistory, metaloxidové rezistory,rezistory SMD,
 • tyčové rezistory.

Mechanicky stavitelné rezistory:

 • odporový trimr,
 • potenciometr,
 • odporový trimr stavitelný nástrojem.

Rezistory stavitelné fyzikálními vlivy:

 • teplotně závislé rezistory - termistory NTC, termistory PTC,
 • magnetorwzistory,
 • varistory,
 • fotorezistory,
 • tenzometrické rezistory.

 

Vyráběné rezistory se liší materiálem a konstrukcí, např.:

 • Vrstvové rezistory – nanesená odporová vrstva na keramickém tělísku.
 • Drátové rezistory – odporový drát navinutý na keramickém tělísku.
 • Proměnné – regulační rezistory – pohybuje se u nich kontakt, kterým se mění délka odporového vodiče.

 

Schématické značky rezistoru

a) rezistor s neproměnným odporem,

b) rezistor s proměnným odporem,

c) dolaďovací rezistor - trimr,

d) rezistor s nelineárním odporem.

obrazek

Obr. 2: Schématické značky rezistorů

 

Barevné značení rezistorů


obrazek

Obr. 3: Barevné značení rezistorů

 

Zdroje
 • BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-72-9.
 • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
 • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

 • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
 • Obr. 2: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.
 • Obr. 3: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
 • Obr. 4: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.
Procvič si

1. Co je rezistor?

2. Jaké znáš druhy rezistorů?

3. Nakresli schématické značky rezistorů.

4. Jak se značí hodnoty rezistorů?

Zajímavost

Obr. 4: Ukázky rezistorů