Řazení rezistorů

Řazení rezistorů

Při řazení (spojení) spotřebičů se používají dva základní způsoby:

  • sériové zapojení,

  • paralelní zapojení.

V praxi se často vyskytují obvody, které jsou kombinací sériových a paralelních zapojení, tzv. smíšená zapojení.