Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony jsou dva a jsou důležité pro řešení složitých elektrických obvodů.

  • První Kirchhoffův zákon platí pro proud, který se rozvětvuje v uzlu.

  • Druhý Kirchhoffův zákon platí pro napětí v uzavřeném elektrickém obvodu.

 

Zdroje

Obrázky

Zajímavost

Obr. 1: Gustav Kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff

byl německý fyzik, který se zabýval především elektřinou a spektroskopií.

Narodil se 12.března 1824 v Kõnigsbergu v Prusku, nyní Kaliningrad v Rusku.  

Od roku 1854 byl Kirchhoff profesorem fyziky na univerzitě v Heidelbergu.

Roku 1847 Kirchhoff rozřešil problém rozvětvení elektrického proudu (Kirchhoffovy zákony).

V roce 1859 dokázal zákon o vztahu mezi emisí a absorbcí světla. Spolu s Robertem Bunsenem rozvinuli metodu spektrální analýzy. Touto metodou je možné určit složení hvězd. V letech 1860 - 1861 pomocí spektrální analýzy objevili dva nové chemické prvky (cesium a rubidium).

Kirchhoff dále definoval pojem černého tělesa a ukázal principiální význam úlohy určit jeho spektrum. Při studiu tepelného záření zjistil, že v každé dutině obklopené stejně teplými tělesy vznikne univerzální záření (záření černého tělesa) závislé jen na teplotě stěn, ne však na jejich druhu, a že na toto dutinové záření lze vztáhnout intenzitu vyzařování jakéhokoliv tělesa, jsou-li známy jeho absorpce a index lomu.

Roku 1874 vydává Kirchhoff Přednášky o mechanice. Dílo začíná větou: Mechanika je věda o pohybu, úkolem této vědy je popsat pohyby, k nimž dochází v přírodě, úplně a co nejjednodušším způsobem.

Roku 1875 se stal Kirchhoff členem Královské společnosti.

Gustav Robert Kirchhoff zemřel 17.října 1887 v Berlíně.