Ověření II. Kirchhoffova zákona

Teoretický základ

Ověření II. Kirchhoffova zákona

Definice – V uzavřeném obvodu je algebraický součet všech napětí na spotřebičích roven algebraickému součtu napětí zdrojů.

obrazek

 Obr. 1: Schema pro ověření zákona

Praktická část

II. Kirchhoffův zákon

Zapojte elektrický obvod dle následujícího obrázku a ověřte si prakticky 2. Kirchoffův zákon.

Než začnete měřit, vyučujícímu sdělte, jaké hodnoty naměříte a zdůvodněte.

obrazek

 Obr. 2: Druhý Kirchhoffův zákon - zapojení

Rozšiřující úloha:

Kdo jste porozuměl předchozí úloze, zkuste zapojit jednoduchý zesilovač. V zapojení není pro jednoduchost zapojen vstupní a výstupní kondenzátor. Jde o to si jen na něčem praktickém ověřit 2. Kirchhoffův zákon.

obrazek

 Obr. 3: Druhý Kirchhoffův zákon - rozšiřující úloha

Zdroje
  • Archiv autora.