Elektrostatické pole

Elektrostatické pole

Elektrostatické pole = elektrické pole, které se nepohybuje, nemění se v čase.

Elektrické pole vzniká kolem každého elektricky nabitého tělesa.

Projevují se v něm silové účinky elektrických nábojů.

Je neviditelné a nedovedeme ho přímo pozorovat.

Ke znázornění elektrostatického pole se používají různé pokusy:

např. proužky papíru, které připojíme k elektricky nabitým tělesům. Přitom získáme rozložení proužků, které znázorňuje rozložení elektrického pole a jeho silové účinky.

obrazek

Obr. 1: Silové účinky elektrického pole

 

Zdroje
  • VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.

Obrázky

  • Obr. 1: VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00435-7.