Magnety a magnetická pole

Magnety a magnetické pole

Magnety jsou tělesa, která ve svém okolí vytvářejí magnetické pole.

Magnety působí na feromagnetické látky přitažlivými silami. Magnetické přitažlivé síly nejsou způsobeny ani gravitací, ani přitažlivostí mezi oddělenými náboji.

Každý magnet má severní a jižní pól. Nestejnojmenné póly magnetů se přitahují, stejnojmenné póly se odpuzují.

 

Poznámka:

Kolem nepohybujícího se elektrického náboje vzniká elektrické pole.

Kolem pohybujícího se elektrického náboje vzniká magnetické pole.

 

Zdroje

Obrázky

Zajímavost

Obr. 1: James Maxwell

James Clerk Maxwell

byl všestranný fyzik. Jeho nejvýznamnějším objevem je obecný matematický popis elektromagnetického pole dnes známý jako Maxwellovy rovnice. Publikoval první barevnou fotografii jako důkaz teorie aditivního míchání barev.

Narodil se 13.června 1831 v Edinburghu. Jednalo se o potomka starého šlechtického rodu. Již ve čtrnácti letech publikoval svou první vědeckou práci. Jako šestnáctiletý začal studovat v roce1847 univerzitu v Edinburghu. V roce 1850 (devatenáctiletý) přestoupil do Cambridge. V roce 1856 (25letý) byl pozván jako profesor na univerzitu v Aberdeenu. V letech 1860 - 1865 byl profesorem na King's College v Londýně. Poté se uchýlil na své venkovské sídlo a věnoval se práci na matematickém zpracování Faradayových pozorování.

Zjistil existenci elektromagnetických vln i to, že světlo je také elektromagnetické vlnění. Roku 1866 významně zdokonalil kinetickou teorii plynů vytvořenou Rudolfem Clausiem.

Jako první vysvětlil, proč Měsíc nemůže mít vlastní atmosféru (střední rychlost molekul je vyšší než úniková (2. kosmická) rychlost na povrchu Měsíce, takže veškerá atmosféra by se rychle rozptýlila do vesmíru).

V roce 1871 se nechal přemluvit, aby se stal přednostou nově zřízené experimentální laboratoře v Cambridgi. Jednalo se o tzv. Cavendishovu laboratoř. Zde pracoval a učil až do své smrti  5.listopadu 1879 (zemřel na rakovinu ve věku 48 let). 

 

Na jeho počest byla pojmenována jednotka magnetického toku (obecně zaznamenává jako f) v soustavě jednotek CGS jako Maxwel (Mx). Podobně je pojmenován jeho jménem i horský masiv Maxwell Montes na Venuši. Teleskop Jamese Clerka Maxwella  na hoře Mauna Kea na Hawaji je s průměrem zrcadla 15 m největší submilimetrový astronomický teleskop na světě. Jeho jméno nese také mezera mezi Saturnovými prstenci.