Číslicová technika

V této části elektronické učebnice naleznete soubor kapitol týkajících se praktických příkladů logických obvodů. Naleznete zde informace o základních logických funkcích, jako je negace, logický součin nebo logický součet, a rovněž jsou zde vysvětlena některá základní pravidla pro minimalizaci logických výrazů. Po vysvětlení základních logických funkcí si ověříte praktické aplikace kombinačních logických obvodů  (sčítací obvody, číslicové komparátory, dekodéry) a sekvenčních logických obvodů (klopných obvodů, čítačů a posuvných registrů). K praktickému ověřování činnosti jednotlivých obvodů se využívá znalostí práce se systémy rc2000 (dříve Dominoputer), softwaru pro simulaci elektronických obvodů MULTISIM 11(případně vyšší verze a s hardwarovou a softwarovou částí sady NI ELVIS II+, případně můžete využít uživatelský software LabVIEW). Jednotlivá schémata lze využít i pro praktická zapojení se skutečnými součástkami na nepájivých polích.