Logická funkce OR

Logická funkce OR – logický součet - disjunkce

Definice:

Výstupní proměnná má logickou hodnotu 1, jestliže alespoň jedna ze vstupních proměnných bude rovna 1.

Výsledek logického součtu bude tedy 0, jestliže všechny vstupní proměnné mají logickou hodnotu 0.

Zápis log. funkce: 

Obr. 1: Pravdivostní tabulka 

    

Obr. 2: Schematická značka logického členu

Realizace pomocí kontaků:

Spínače jsou zapojené paralelně. K nim je sériově připojena žárovka jako indikace výsledného stavu. Pokud bude sepnutý alespoň jeden spínač (A nebo B), nebo oba spínače, pak bude žárovka svítit.

 

Obr. 3: Schéma zapojení pro realizaci logického součtu

Úkol:

Ověřte činnost logické funkce OR:

1.  Činnost logické funkce Y ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

Obr. 4: Ověření činnosti logického členu pomocí modulů LOG SELECTOR a LOG PROBE

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

Obr. 5: Ověření činnosti logického členu pomocí PC INTERFACE

 

Obr. 6: Příklad zobrazení logické funkce na monitoru

2.  Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW Multisim 11.

Obr. 7: Ověření činnosti logického členu pomocí SW Multisim

Poznámka:

Ve schématu zapojení s využitím SW Multisim jsou výstupní proměnné znázorněny indikací kolečkem s napěťovou úrovní 2,5V.

3.  Ověřte činnost dané logické funkce na nepájivém poli.

Obr. 8: Zapojení logického členu na nepájivém poli

4.  Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřeného logického členu a porovnejte je se zadanými.        

Technické údaje logické členu najdete na adrese:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls32.pdf                        

Logickou funkci OR lze realizovat i pomocí hradel NAND nebo pomocí hradel NOR a invertorů.

 

Obr. 9: Schéma zapojení pomocí hradel NAND 

 Obr. 10: Schéma zapojení pomocí hradel AND a invertorů

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0413 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora
Zapamatuj si
  1. Logická funkce OR je aktivní (logická úroveň 1), je-li aktivní jeden nebo více vstupů.