Logická funkce AND

Logická funkce AND – logický součin - konjunkce

Definice:

Výstupní proměnná má logickou hodnotu 1 pouze tehdy, jsou - li všechny vstupní proměnné rovny 1.

Ve všech ostatních případech je výsledek roven 0.

Zápis log. funkce:

Obr. 1: Pravdivostní tabulka  

Realizece logické funkce pomocí spínačů.

Obr. 2: Schéma zapojení pro realizaci logického součinu 

Dva spínače jsou zapojené sériově a ke spínačům je sériově připojená i žárovka. Žárovka svítí pouze v případě, kdy spínače A i B jsou sepnuté.

Obr. 3: Schematická značka  

Úkol:

Ověřte činnost logické funkce AND.

1. Činnost logické funkce Y ověřte pomocí výukového systému rc2000

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2. Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW Multisim 11.

3. Ověřte činnost dané logické funkce na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřeného logického členu a porovnejte je se zadanými.

Technické údaje logické členu najdete na adrese:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls08.pdf

      

Obr. 3: Schéma zapojení pomocí hradel NAND

 

   Obr. 4: Schéma zapojení pomocí hradel OR a invertorů

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0413 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora
Kontrolní otázka

Nakreslete schéma čtyřvstupového logického členu AND sestavené z dvouvstupových logických členů AND.

Zapamatuj si
  1. Logická funkce AND je aktivní (logická úroveň 1), jsou-li aktivní všechny vstupní veličiny.