Metabolismus a výživa rostlin

Metabolismus a výživa rostlin

Metabolismus je přeměna látek a energií uvnitř organismu. Důležitou součástí metabolismu rostlin je fotosyntéza, které je věnována samostatná kapitola.

Příjem živin rostlinou je zajištěn kořeny, zejména pak kořenovým vlášením. Živiny jsou přijímány z půdního roztoku. I přes velké množství přijímaných prvků může absence třeba jediného mít vážné důsledky pro fyziologický stav rostliny.

Zdroje
  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
  • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
  • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
  • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil​