Logická funkce XOR

Logická funkce XOR – exklusivní logický součet – nonekvivalence – nestejnost

Definice:

Výstupní proměnná má logickou hodnotu 1 pouze tehdy, jsou - li hodnoty vstupních proměnných A a B opačné (nestejné).

V ostatních případech je hodnota výstupní proměnné rovna 0.

Zápis log. funkce:

Obr. 1: Pravdivostní tabulka

  

Obr. 2: Schematická značka 

Úkol:

Ověřte činnost logické funkce XOR.

1. Činnost logické funkce Y ověřte pomocí  výukového systému rc2000

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

Obr. 3: Příklad zapojení logické funkce pomocí výukového systému rc2000 a logických členů NAND

Obr. 4: Příklad zapojení logické funkce pomocí výukového systému rc2000

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

Obr. 5: Příklad zobrazení logické funkce pomocí výukového systému rc2000

2.   Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.   Ověřte činnost dané logické funkce na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřeného logického členu a porovnejte je se zadanými.

 

Technické  údaje logické členu najdete na adrese:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7486.pdf

Obr. 6: Schéma zapojení pomocí hradel NAND   

  

 

 

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0413 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora
Kontrolní otázka
  1. Vyjádřete slovně vlastnosti obvodu XOR.
  2. Napište matematickou funkci logického obvodu XOR.