Příklady k procvičení návrhu jednoduchého logického výrazu

Příklady k procvičení návrhu jednoduchého logického výrazu

Příklad 1:

Navrhněte a realizujte logickou funkci zabezpečovacího zařízení pro hlídání okna a dveří objektu. Je-li zařízení zapnuto, dojde při otevření okna, dveří nebo obou současně k poplachu:

Řešení:

Označíme jednotlivé proměnné pro danou logickou funkci a jejich logické stavy:

Obr. 1: Tabulka proměnných příkladu 1

Obr. 2: Pravdivostní tabulka příkladu 1

Výsledná logická funkce po minimalizaci:

Logický výraz po úpravě:

Realizace pomocí kontaktních prvků.

Obr. 3: Schéma zapojení pomocí kontaktních prvků příkladu 1

1.   Činnost logické funkce Y ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.  Ověřte činnost dané logické funkce na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřené logické funkce a porovnejte je se zadanými.

Příklad 2:

Navrhněte a realizujte logickou funkci signalizace provozu ventilátorů v dopravním tunelu. Kontrolní světlo začne svítit, jestliže ze tří instalovaných ventilátorů jsou v chodu méně než dva ventilátory (tj. běží jeden nebo žádný ventilátor).

Obr. 4: Technologické schéma příkladu 2

Označíme jednotlivé proměnné pro danou logickou funkci a jejich logické stavy:

Řešení:

Označíme jednotlivé proměnné pro danou logickou funkci a jejich logické stavy:

Obr. 5: Tabulka proměnných příkladu 2

Obr. 6: Pravdivostní tabulka příkladu 2

1.   Činnost logické funkce Y ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.   Ověřte činnost dané logické funkce na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřené logické funkce a porovnejte je se zadanými.

Příklad 3:

Navrhněte a realizujte logickou funkci pro ovládání motoru výtahu. Motor výtahu se rozběhne, je-li současně stisknuto tlačítko volby patra, není stisknuto nouzové tlačítko STOP, dveře výtahu jsou zavřeny a výtah není přetížen:

Řešení:

Označíme jednotlivé proměnné pro danou logickou funkci a jejich logické stavy:

 Obr. 7: Tabulka proměnných příkladu 3

Obr. 8: Pravdivostní tabulka příkladu 3

1.  Činnost logické funkce Y ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.  Ověřte činnost dané logické funkce na nepájivém poli.

4.  Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřené logické funkce a porovnejte je se zadanými.

Příklad 4:

Navrhněte a realizujte logickou funkci pro vyjádření rozhodovací funkce několika logických výroků. Logická funkce nabývá pouze dvou hodnot – pravdivá a nepravdivá. Osoba A a osoba B chtějí jet společně autem na výlet.Výsledná funkce je závislá na několika výrocích:

Výrok V1 – osoba A chce jet společně na výlet

Výrok V2 – osoba B chce jet společně na výlet

Výrok V3 – osoba A vlastní auto a řidičský průkaz

Výrok V4 – osoba B vlastní auto a řidičský průkaz

Řešení:

Označíme jednotlivé proměnné pro danou logickou funkci a jejich logické stavy:

Obr. 9: Tabulka proměnných příkladu 4

Obr. 10: Pravdivostní tabulka příkladu 4

1.  Činnost logické funkce Y ověřte pomocí výukového systému rc2000:

a) Modulem LOG SELECTOR zadávejte vstupní kombinace a modulem LOG PROBE sledujte výstupní hodnoty.

b) Připojením k PC INTERFACE v módu digitální vstup/výstup zkontrolujte správnost obvodu.

2.   Správnost zapojení a činnost logické funkce Y proveďte pomocí SW Multisim 11.

3.   Ověřte činnost dané logické funkce na nepájivém poli.

4.   Zakreslete do sešitu pravdivostní tabulku měřené logické funkce a porovnejte je se zadanými.

Zdroje
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Obrázky

  • Archiv autora

Kontrolní otázka

Jak znějí a k čemu se používají De Morganovy zákony?